Besteding van geld

Die besteding van huishoudings het skerp onder die soeklig gekom met ’n navorsingsprojek van “Eight20”, ’n raadgewende instansie wat ondermeer spesialiseer in die gewoontes van verbruikers met hulle besteding.

Die maatskappy het bevind dat huishoudings meer bestee om DStv te geniet, as wat hulle aanwend om voorsiening te maak vir aftrede.

Mediese fondse se uitgawes uitgesluit, word meer geld uitgegee op tabak en alkohol as op mediese dienste.

Met ’n inkomste laer as R3,500 word 8% aan klerasie uitgegee en in die algemeen word ’n duur motor eerder aangekoop as ’n woonplek.

Volgens die hoof van die Maatskappy, is die kloof tussen rykes en armes besig om stadig kleiner te word.

Sedert 2006 tot die begin van verlede jaar het sowat 250,000 bykomende huishoudings die R30,000 merk verby geskiet met hul maandelikse inkomste.