Appèlhof beslis oor e-tol

Wat waarskynlik die laaste desperate poging is om die omstrede e-tol vir Sentraal Transvaal te kelder, begin vandag in die Appèlhof in Bloemfontein.

Die Bondgenootskap teen Stedelike Tol (Outa), met enkele bondgenote soos Savrala,

Qasa, en die Nasionale Verbruikersunie is die gesamentlike stryders wat van mening is dat die e-tol irrasioneel, duur, onprakties en onuitvoerbaar is.

Hulle voer aan dat ander metodes bestaan wat aangewend kan word om onderhoud van snelweë te finansier.

Wayne Duvenage, die voorsitter van Outa, is oortuig daarvan dat hulle ’n sterk saak het.

Hy sê Outa sou nie met die hofsaak voortgegaan het as daar nie meriete in die saak is nie.

Hy sê of die saak nou ook verloor mag word, bly die standpunt onveranderd dat daar doeltreffender maniere is om die geld in te vorder.