Aanvaar die integriteit

Verskeie dosente en prominente lede van die Nederduitsch Hervormde Kerk het ernstige beroepe gedoen op lidmate van dié Kerk, wat tans in omstredenheid gedompel is, om tog die integriteit van die dosente, en die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering te aanvaar.

Die Uittredende voorsitter van die AKV, dr. Daan van Wyk (jnr), het dít gevra teen die agtergrond van die kerkskeuring wat tans aan die gang is in die Kerk. Hy het ook gevra vir ’n gesonde balans tussen “behoudende en progressiewe” groepe en die groot middelgroep in die kerk.

Prof. Ernest van Eck, dosent in die Nuwe Testament, het gesê die kerk moet die pole van fundamentalisme en vrysinnigheid vermy.

Sy versugting is dat die kerk weer kan kom by die punt waar hulle ontspanne kan praat oor die teologie en oor verskillende standpunte sonder om mekaar te verketter.

Prof. Andries van Aarde, die teologiedosent wat seker die meeste van almal geroskam word, het glo gevra dat mense die persepsies oor “die sogenaamde vrysinnigheid” van die dosente geskep is, moet toets.

Dit is bekend dat prof. Van Aarde by verskillende geleenthede uitsprake gemaak het wat spanning in die Kerk veroorsaak het, en uiteindelik daartoe bygedra het dat ’n skeuring ontstaan.