Aanstelling van regters onder vergrootglas

Tien poste van regters is vakant waarin aanstellings gedoen moet word, en talle vrae word nou gevra oor die kundigheid van mense wat oorweeg word.

Die Regterlike Dienskommissie se kortlys bestaan uit 21 kandidate wat vir 10 poste oorweeg moet word waarvan slegs sewe aansoekers senior advokate is wat Sc-status het.

In die regsberoep se kringe word bewerings gemaak dat die Regterlike Dienskommissie se onderhoude met die kandidate sodanig is dat sekere persone se onderhoude verskil van ander, en dat dit die kandidate afskrik.

Adv. Izak Smuts, ’n voormalige lid van die RDK wat bedank het, sê dit is jammer dat nie meer senior mense uit advokaat geledere kans sien om beskikbaar te raak vir die beroep as regter nie.