3: Noord-Wes: Fedsas wen Departement

Die Federasie van Beheerliggame van Suid-Suid-Afrikaanse skole het in Noord-Wes, na vergeefse pogings om met die Departement van Onderwys te konsulteer, hulle tot die Hooggeregshof gewend om nuwe  regulasies ter syde te stel.

 

Regulasies wat verlede jaar deur die voormalige LUR vir Onderwys uitgevaardig is, sou aan die Departement die beheer oor die provinsie se skoolkoshuise gee. Die Department sou dan self die toelating van leerlinge tot skoolkoshuise beheer, wie toegelaat word en wie nie. Dit sluit ook die reg in om die Finansiële sake van die koshuis, te beheer. Wanbetalers  sou ook dan dalk nie soos voorheen, streng beheer word nie. Volgens hierdie nuwe regulasies, sou die Departement self, geen finansiële steun aan koshuise bied nie.

Die provinsiale bestuurder van Fedsas in Noord-Wes, Wil Spies, sê as hierdie saak deur konsultasies beredder kon word, dit  die belastingbetalers derduisende Rand kon spaar. Hy het verder beklemtoon dat “koshuise ‘n saak is vir die beheerliggaam van ‘n skool en nie vir die department en die LUR nie” . Hulle is ook nie by magte om regulasies uit te reik nie.

Die nuwe LUR en die onderwyshoof  in Noord-Wes, het ook blykbaar nie die hofaansoek teengestaan nie. Nou moet hulle ook nog die koste van die hofaansoek dra. Nog geld wat beter deur die owerheid bestee kon word by skole wat dit broodnodig het

Fedsas is verheug oor die hofuitspraak en meen dat hierdie regulasies, indien dit toegepas sou word, dalk die sluiting van koshuise kon meebring sowel as die ondergang van skole wat deur hulle gevoed word.