Word ons afgetrek tot ‘n laer vlak?

Dis met kommer in die hart dat ons berigte moet plaas oor mense met Afrikaanse vanne wat kinders, klein blonde kleuters, met skokapparate martel.

 

Oor die jare het Suid-Afrika se Kinder-welsynsorganisasie uitstekende werk gedoen om seker te maak dat weerlose kinders nie verniel en gemartel sou word nie. Alhoewel daar sporadies voorvalle plaasgevind het, was dit maar ’n seldsame verskynsel dat kindertjies gemartel is. Kinders is veel eerder in welsynsorg geplaas omdat ouers vir besondere redes, nie in staat was om die kinders behoorlik te versorg nie.

 

Nou, in die nuwe Land, met sy Grondwet wat allerhande nuwighede as bepalings bevat, waaroor almal so begaan is, sien ons hoedat die verval toeneem onder mense. Blankes is nie hiervan uitgesonder nie, en die rede is nie net beperk tot n enkele aspek nie.

 

Daar is wel een belangrike siening wat jare gelede reeds as waarskuwing tot die volk gerig is deur ’n volksman van integriteit. Hy het gesê dat ’n klein klompie welopgevoede mense nie ’n groot massa kan uithelp uit die modder en ophef tot by die hoogste vlak nie. Wat eerder sal gebeur, is dat die massas hierdie klein klompie gaan aftrek tot by hulle lae vlak.

Dan vra ’n mens onwillekeurig: Is dit nou wat aan die gebeur is in Suid-Afrika? Is die massas besig om die klein oorblyfsel van Westerlinge geleidelik af te trek tot die vlak waar hulle nie wil wees nie?

 

Dan is daar die berig oor ’n dogtertjie wat met haar oupa se skietyster geskiet het…..

Lees gerus hierdie week se bydraes waarvan daar ook die vreugdevolle gebeurtenisse is.  Die berig oor die kraai is dalk ’n pryswenner, en ’n top student se prestasie maak enige mens opgewonde.

 

Die hond wat moes instaan as bloedskenker vir sy natuurlike vyand, die katjie, is daar om die mooi van die lewe uit te wys….

Ons hoop u geniet die koerant wat steeds trots is met sy groter wordende leserskorps, en wat besig is om die harte van ons mense te omvou met warmte.

 

Redakteur