Werkloosheid styg


Volgens die nuutste inligting deur STATSSA vrygestel toon dat werkloosheid in Junie 2013 toegeneem het tot 25.6%, dit is die hoogste sedert twee jaar gelede. Werkloosheid het sedert die eerste kwartaal met ‘n verdere 122 000 toegeneem. Die hoogste werkloosheid was in die laaste helfte van 2011 toe dit op 25.7% gestaan het.

Werkloosheid onder jong mense staan tans op meer as 50% en die goewerneur van die Reserwebank het verlede week ‘n beroep op besighede gedoen om ‘n spesiale poging aan te wend om jing mense in diens te neem. Indiensneming en werkskepping word in S.A. gekortwiek deur kontraproduktiewe owerheidsinmengind weens Affirmative Action en AAS en militante vakbondoppertunisme.