Volkshulp 2000 reageer oor skinderstories

Volkshulp 2000, wat oor die afgelope twee dekades waarlik pragtige werk gedoen het om verarmde volksgenote van hulp te wees, word nou deur sekere instansies verdag voorgestel. In ’n persverklaring wat Die Vryburger ontvang het, word die gerugte ten sterkste ontken en word mense gevra om waar sulke bewerings gemaak word, na vore te kom en Volkshulp 2000 daaroor in te lig.

Die volledige verklaring lui soos volg:

Berigte word steeds ontvang dat kwaadwillige skinderstories en wanvoorstellings oor Volkshulp 2 000 en die Beweging se werksaamhede die ronde doen. Die wilde bewerings kom daarop neer dat Volkshulp 2000 sy skenkings wanbestuur en dat geskenkte goedere deur werknemers van Volkshulp 2000 onder deur die tafel verkoop word.

Enigeen wat oor inligting in die verband beskik word vriendelik versoek om die inligting aan die bestuur van Volkshulp 2000 voor te lê.

Skenkers, vriende en vyande van Volkshulp 2000, word gereeld genooi om ons te besoek en om ons geouditeerde state na te gaan. Tot tyd en wyl ons substantiewe inligting oor die beweerde onreëlmatighede ontvang, verwerp die bestuur van Volkshulp 2000 die skinderstories en wanvoorstellings met die minagting wat dit verdien.

Ons uitnodiging aan enigeen om nader te kom kennis maak en om ons werksaamhede en geouditeerde state na te gaan, bly steeds van krag.

Jaap Versfeld  Uitvoerende direkteur