TLU SA onttrek van werksessie


Die president van TLU SA het n striemende aanval gemaak op die Minister van Landelike Ontwikkeling. Dit volg op die swak organisasie van die Minsiter om vergaderings te bele en dit op kort kennisgewing te doen, en dan nog die vergaderplek te verskuif.

TLU SA het derhalwe besluit om nie die vergadering by te woon nie. Die volledige verklaring lui as volg:

“Dit kan nie van ons verwag word om blind aan werksessies, wat die Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming belê, deel te neem nie”, aldus Mnr Louis Meintjes, president van TLU SA. In ‘n brief wat vandag aan die minister versend is, wys TLU SA daarop dat etlike skrywes so lank terug as Februarie 2012 waarin die kwessie van tydige beskikbaarstelling van sakelyste asook die doel en omvang van vergaderings onder die minister se persoonlike aandag gebring is, nie eens ‘n erkenning van ontvangs tot gevolg gehad het nie.

“Ondanks onmiddellike reaksie deur TLU SA na ontvangs van ‘n kennisgewing van ‘n werksessie wat die minister by Emperors Palace op 2 Augustus 2013 belê het (en wat op kort kennisgewing na NASREC verskuif is), om van ‘n sakelys voorsien te word, het dit nog nie gerealiseer nie. Die minister verwag van ons verteenwoordigers om aan belangrike samesprekings deel te neem sonder dat voldoende tyd en geleentheid gegun word om ‘n ingeligte mandaat van die unie se lede te bekom. Dit voldoen allermins aan die mees basiese vereistes van publieke deelname”, sê Mnr Meintjes. Net soos die ANC en sy vennote herhaaldelik daarop aandring dat voldoende tyd gegun word om na behore met die onderskeie organisasies se ledebasis te konsulteer, moet ander deelnemers aan belangrike prosesse dieselfde geleenthede gegun word.

“Totdat die minister die basiese ordentlikheid openbaar om te reageer op ons herhaalde korrespondensie en sy bereidwilligheid ten toon stel om deelnemers aan sy werksessies voldoende geleentheid te bied om behoorlik voor te berei, sien ons nie ons weg oop om deur sy ideologiese proses ingebind te word nie. Gevolglik weerhou TLU SA sy deelname aan die proses.”