SABC ook ‘n verkwister?

;widows: auto;-webkit-text-stroke-width: 0px;word-spacing:0px’>Die SABC het ook R1,76 miljoen aan Lumka Holdings, ’n Johannesburgse “werwingsmaatskappy”, betaal wat behulpsaam moes wees met die aanstel van drie groep hoofde