Produksiesyfers stel teleur

Die produksie-uitset vir beide die fabriek- en mynsektore vir Junie 2013 het teleur gestel. Die fabrieksektor het ‘n groei van 0.4% vir Junie vir ‘n jaar-op-jaar basis getoon, teenoor die 2.1% groei in Mei. Mynbou-uitset het weereens ‘n negatiewe groei getoon en in Junie met 6% gekrimp jaar-op-jaar bereken.

 

Die grootste bydraer tot die laer groei in fabrieksuitset was ‘n afname in vraag wat in die binneland sowel as op die uitvoermark ondervind was en verder vertraag word weens stakings. Stakings en die verlaagde uitvoeraanvraag het bygedra tot die negatiewe syfers vir die mynsektor. Die mynwese word ook geknel deur buitengewoon hoë arbeidkoste en lae kommoditeitspryse.  Die swak Suid-Afrikaanse randwisselkoers help uitvoere tot ‘n mate, maar veroorsaak sekere langtermynprobleme met kostestygings op ingevoerde goedere soos toerusting en brandstof. Dit lei ook tot inflasieskepping wat uiteindelik weer met hoër rentekoerse bekamp moet word. Dit maak dit ook moeiliker vir die land om sy buitelandse skuld te betaal wat vir 2013 op ongeveer $120-miljard gestel was en besig is om groter te word.

 

Die vervaardigingsektor lewer ‘n bydrae van ongeveer 15% tot die land se Bruto Binnelandse Produk (BBP). Die mynbousektor se BBP bydrae het aansienlik afgeneem oor die afgelope jare en staan op ongeveer 5%.