Onafhanklike Verkiesingskommissie uitgevang

Die Openbare Beskermer het bevind dat adv. Pansy Tlakula, voorsitter van die Onafhanklike Verkiesingskommissie (OVK), tesame met haar Uitvoerende Komitee, erg onreëlmatig gehandel het en blykbaar die Verkrygings-wetgewing oortree het.

 

Wanadministrasie en onbehoorlike gedrag is twee van die klagtes waarvan hulle beskuldig word. Daarbenewens is tender-prosedures asook verkrygings-prosedures vir die Riverside kantoor-kompleks as nuwe hoofkantoor in Verwoerdburg,  nie nagekom nie. Dit blyk ook dat Tlakula ook ’n konflik van belange gehad het.

.

Bantu Holomisa, UDM-leier, het gesê dat indien Tlakula nie self bedank nie, daar voldoende rede is om haar summier af te dank.

Die verkryging van die Menlyn-perseel het ook nie volgens die bodproses plaasgevind nie terwyl die behoefte aan die perseel, ook nie geadverteer is nie. Abland, wat die kontrak gekry het om die Riverside-huurkontrak vir die OVK te beding, het ’n hanteringsfooi van tot 12% gevra, terwyl die kontrak net vir 2% voorsiening maak.

.

Volgens die OB het haar onbehoorlike optrede, en die nie nakoming van voorskrifte, die moontlikheid geskep dat die publiek vertroue in die OVK as staatsinstelling verloor.