Nasionale assessering van leerlinge – 2013

Die jaarlikse nasionale assessering (ANA) by skole in Suid-Afrika, stuur weer af op ‘n ramp wanneer daar op 20 September 2013 ANA-toetse geskryf gaan word. Daar word gereken dat ongeveer 10 000 laerskoolonderwysers steeds nie gekwalifiseerd is om hulle uiters belangrike verantwoordelikheid na te kom nie. Die oorgrootte meerderheid van ongekwalifiseerde “onderwysers”, kom in Kwa-Zulu Natal voor.( Die getal 7 370 word genoem) Dan volg die Vrystaat met 1 196 en getalle in Limpopo, Gauteng en Mpumalanga wat nie so hoog is nie.

Verlede jaar het die assessering getoon dat gr.5-leerlinge ‘n gemiddeld van 30,4% behaal het in Wiskunde en 29,6% vir hulle eerste addisionele taal. Gr.6-leerlinge het ‘n gemiddeld van 26,7% vir Wiskunde en 35,6% vir die eerste addisionele taal behaal. ‘n Voor-die-hand liggende oorsaak van die swak prestasies is die vlak van opleiding van die onderwysers en ook die groot aantal onderwysers wat gewoon nie in staat is om Vakkennis oor te dra nie.

Die Regering moet aanspreeklik gehou word vir patetiese stand van opleiding van Onderwysers. In baie gevalle meld voornemende studente aan om in die Onderwys te studeer aangesien dit ‘n kwalifikasie is wat volgens hulle nie so moeilik sal wees nie en werksekerheid vir hulle inhou. Dit is bekend dat studente skoolhou terwyl hulle studeer en dan ook ‘n salaris verdien.

Studente met ‘n “Passie” vir die onderwys bestaan, maar is redelik yl gesaai.

Dr. Jeanette de Klerk-Luttig van die fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit van Stellenbosch, meen dat die regering nie voor die volgende verkiesing (2014) gaan ingryp om die standaard van opleiding van onderwysers te verbeter nie. Die onderwysvakbond Sadou, kan ge-affronteer voel en so kan baie stemme vir die regerende party verlore gaan.

‘n Onderwysbeampte by Sadou, Renny Somnath, voel dat die probleem van ongekwalifiseerde onderwysers vererger word deur skole en provinsies wat self ongekwalifiseerde onderwysers werf en aanstel. Dit skep die indruk dat die opleiding as sodanig, nie so belangrik is nie. Leerlinge kom gou agter wanneer die onderwyser, die senior vennoot in die gebeure, nie ten volle op die hoogte is van die leerinhoud wat aangebied word nie. Dit plaas onmiddellik verdere druk op die onderwyser om die leerlinge se aandag te behou. Sodoende laat die kwaliteit van onderrig nie net veel te wense oor nie, dit bestaan nie!

‘n Dosent in die grondslagfase-onderrig aan die Noordwes-Universiteit, Hannelie du Preez, het ook haar kommer uitgespreek oor die groot aantal ongekwalifiseerde onderwysers. Sy het daarop gewys dat onderrig aan leerlinge in verskillende vlakke van hulle ontwikkeling ‘n groot invloed het op verdere onderrig.

Die grondslagfase word so genoem aangesien dit in werklikheid die fondament van verdere onderrig bepaal.

Sy vra ook of onderwysers gemotiveer word om hulle kwalifikasies te verkry en ook of daar fondse is om plaasvervangers tydelik aan te stel sou hulle verder gaan studeer ( of hulle kursusse te voltooi ).

Prof. Kobus Maree, verbonde aan die Opvoedkundige fakulteit aan die Universiteit van Pretoria, is oortuig daarvan dat min gedoen word om die ongekwalifiseerde onderwysers te help om hulle studies te voltooi. Dit laat die probleem van swak gehalte onderrig, net groter en groter word.

Die swart onderwys is voor die 1994-magsoorname deur die ANC, geken vir die leuse “Liberation before Education”. Blykbaar het iemand vergeet om die bewindsverandering, aan te teken. Ander moontlike oorsake van die probleem veral in die landelike gebiede is die vraag of gelde wat vir Onderwys begroot word, deur die regte kanale by die skole uit kom; Die laat aflewering van handboeke vir ‘n nuwe skooljaar raak ook ‘n gewoonte; Die sg. “Modder-skole” spreek vanself – hier is duidelik ‘n karige onderwys-milieu; Die nuwe swart “Middelklas” skryf hulle kinders by voormalige model C-skole in en hier word die onderrigmedium, Afrikaans, geleidelik uit gedwing en vervang met Engels.

‘n Ongunstige onderwysmilieu tesame met probleme wat onderwysers ervaar, is ‘n seker broeiplek vir swak onderwys en met onderwysers met twyfelagtige opleiding, kan leerlinge beswaarlik presteer.