Langer skoolure kom

’n Skooldag gaan waarskynlik met 30 tot 60 minute verleng word om om alle leerlinge ’n sogenaamde inheemse of Afrikataal te leer.

 

Die inligting het aan die lig gekom tydens  die vrystelling van ’n konsepbeleid wat skole sal forseer om ’n bykomende inheemse taal aan te bied.

Die implikasie daarvan kan verrykende gevolge inhou wat ondermeer beteken dat skole tot ’n groot mate van anderskleuriges sal moet gebruik maak om die lesse aan te bied.

 

Benewens die aanbieding van lesse sal daar nog hard gewek moet word om handboeke opgestel te kry vir leerlinge vanaf graad 1 tot 12, asook handboeke vir onderwysers.

Waarnemers meen egter dat dit nog jare gaan neem voor die Departement van Onderwys gereed kan wees om die derde taal beleid toe te pas.