Kredietspiral sorgwekkend

Byna die helfte, 9.5-miljoen, van Suid-Afrika se ongeveer 20-miljoen kredietverbruikers, het volgens beraming’n geskonde kredietrekord.

 

Kredietverbruikers besef nie dat hulle aankope aansienlik meer kos indien daar van krediet gebruik gemaak word nie. Saam met kredietaanvaarding is daar gewoonlik hoë rentes en administratiewe fooie wat veroorsaak dat die werklike aankoopprys heelwat hoër is as die sigprys. Krediet skep ook die versoeking om iets te koop wat nie op daardie stadium werklik noodsaaklik was nie en liefs later teen kontant gekoop sou kon word.Dit is ook belangrik om in ag te neem dat daar teen die tweede helfte van aanstaande jaar ‘n styging in rentekoerse verwag kan word wat verdere druk op persone se skuldlas sal plaas.