Grootste uitbuiter Munisipaliteite

 

Sekere stadsrade in Suid-Afrika het min genade met hulle diensverbruikers. Twee van die duurstes in die land is Pretoria en Oos Londen. Pretoria is al vir etlike jare in die twyfelagtige groep wat die swaarste las op sy inwoners plaas.

 

Die SA Cities Network se verslag aan die parlement, wat in Augustus voorgelê is, toon dat die metrorade van Pretoria en Oos London se tariewe vir water, elektrisiteit, erfbelating, riooldienste, fullisverweidering en paaie 20% van hulle ondertskeie huishoudings se gemiddelde maandelikse inkomste kos. Oos Londen met sy gemiddelde huishoudingsinkomste (R10 300) het minstens die verskoning dat die inkomste van sy inwoners van die laagste in die land is, maar groter Pretoria (R19 173) beklee die nommer een inkomsteposisie van die nege stadsrade waarop die ondersoek gedoen is en dit is bekend dat dit al vir jare een van die stadsrade met die hoogste inkomste is.

 

Die gedurige onwelkome optrede van die stadsraad met sake wat sy belastingbetalers ontstel, soos ontydige straatnaamveranderings en daaropvolgende hofsake wat koste onnodig opjaag, dra beslis nie by om meer mededingend te word nie.