Goeie Musiek hou Babas Gesond.

 

Die nuutste navorsing i.v.m. musiek en die ontwikkeling van die baba voor geboorte, het ou kennis bevestig en nuwe insigte geopenbaar.

 

Mozart en Vivaldi het ‘n rustige invloed op ‘n foetus, terwyl "heavy metal" en harde musiek die foetus verward maak.

 

Die baba reageer op musiek in die baarmoeder. Sandra Trehub van die Universiteit van Toronto, het bevind dat babas van harmonieuse musiek hou en dissonante klanke nie kan verdra nie.

 

Talle studies is gedoen wat bewys dat ook plante floreer onder klassieke musiek en dat harde popmusiek hulle laat kwyn. Die vernaamste ding is dat popmusiek nie die baba of die moeder kalmeer nie en gevolglik het dit nie ‘n positiewe invloed op die baba nie.