Ek sien dit so!

Laat my toe om hierdie week ons huidige situasie te vergelyk met ‘n paar gebeurtenisse uit ons geskiedenis.

‘n Paar honderd gesinne het vanaf 1834 tot 1838 die Kaapkolonie verlaat op soek na ‘n stukkie grond waarop hulle in vrede, en weg van die onderdrukkende Britte, ‘n nuwe begin kon maak. Hierdie Trekkers het slegs ‘n handjievol van die blanke bevolking in die Kaap uitgemaak. Die feit dat hulle in die minderheid was, het hulle nie beweeg om van hulle planne af te sien nie. Daardie mense het voortgegaan met hul trek, en te danke aan hulle standvastige optredes het ons volk eindelik hul eie republieke opgebou. Voor die Groot Trek in alle erns begin het, moet Neelsie net noem dat die Britte die Kaapkolonie reeds in 1806 geannekseer het. Dit was dus ‘n volle agt-en-twintig jaar wat verloop het vandat Brittanje die Kaap gesteel het, voordat mense begin wegtrek het.

Indien ons dan ‘n paar jaar verder gaan na 1877, toe die Britte Transvaal geannekseer het, sien ons dat ons mense bereid was om ‘n onwettige regering te aanvaar. Dit was eers drie jaar later dat die Transvalers oorgegaan het tot die daad van oorlog. ‘n Oorlog wat uiteindelik beëindig is met die Boere se oorwinning tydens die Slag van Majuba.

Uit bogenoemde twee voorbeelde, skemer ‘n tendens deur wat vandag nog baie duidelik sigbaar is. Ons mense was sedert 1994 salig tevrede om onderdane van ‘n kommunistiese regering te wees. Ons staan tans op negentien jaar van vreemde heerskappy, en steeds dink die Afrikaner en in baie gevalle selfs die Boere en Boere-Afrikaners dat hulle deelname aan hierdie land se verkiesings hul bas sal red.      Noem my enigeen van hierdie name, maar jy sal my nooit ‘n stemmer in ‘n kommunistiese verkiesing kan noem nie.

Ter opsomming kan ons uit die geskiedenis leer dat die latere Voortrekkers byna dertig jaar lank tevrede was om onder ‘n vreemde regering te leef. Die Transvalers van 1877 was op hul beurt tevrede om vir drie jaar die vreemde heerskappy te aanvaar. Hoe lank gaan ons nog tevrede wees om onder vreemde base te probeer oorleef?

Het die tyd nie nou aangebreek vir ‘n nuwe Groot Trek nie? Ek praat nie van ‘n uittog na die buiteland nie, eerder ‘n trek na ‘n veilige stukkie grond waar bure nog vir mekaar omgee. ‘n Plek waar jou buurman nie net ‘n buurman is nie, maar ‘n eendersdenkende volksgenoot. Ons mense word uitgemoor, as ons nie spoedig planne maak om ons vroue, kinders en bejaardes na veiligheid te bring nie, gaan ons almal dieselfde pad stap wat duisende van ons volksgenote gestap het, die pad na die volksmoordlys.

Boeregroete,

Kordaat Neelsie