Die mens neig na sy ouers

Die meeste mense bevind hulleself op ’n stadium in dieselfde ordes as wat hulle ouers was.

Die merkwaardige waarneming is gemaak in ’n peiling deur ’n Britse instansie op sy webblad, Netmums.

 

In die peiling op die webblad is gevind dat mense vanaf ouderdom 32 jaar begin om dit wat kenmerkend by die ouers was, na te doen soos om ’n gesinsmotor aan te skaf, musiek en ander gewoontes na te volg soos wat ouers dit gekies het.

 

Spanningsvolle werksomstandighede is bydraend tot verandering in optrede en sienings  wat die rebelsheid laat plek maak vir verantwoordelike handelings van volwassenheid.

Slegs een uit elke 20 deelnemers aan die studie het gevoel hulle het geen verandering ondergaan na die 32 ste jaar en nadat hulle ouerskap ontvang het nie.

 

Ses uit sewe mense erken dat daar rede is om te aanvaar dat hulle besig is om soos minstens een van hul ouers te word. Sommige deelnemers het erken dat hulle soos hul ouers begin dink en optree op ouderdom 25 jaar.

 

Bykans 70% van die deelnemers het erken dat ouerskap moeiliker is as wat hulle gedink het.