Departement Visserye steeds onbeholpe.

 

Ses maatskappye het getender om die Departement van Visserye se ses vaartuie te bestuur, maar die suksesvolle tenderaar gaan dalk nog niks hê om te bestuur nie.

 

Volgens die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye sit die beslissingskomitee tot 23 Augustus met die aansoeke en sal ‘n bod daarna toegeken word.

 Nie een van die ses vaartuie is al gereed om terug see toe te gaan nie en die Departement pas telkens die datum aan wanneer hulle herstel sal wees en seevaardigheidsertifikate sal kry.

 

Omdat die vaartuie nie seevaardig is nie, is patrollies en navorsing nou al vir 16 maande glad nie of ongereeld gedoen.

 Van die vaartuie sou ook normaalweg help om die skade van olielekke, soos nou met die Kiani Satu by Buffelsbaai, te beperk.