3: Al Qaeda in Suid-Afrika: ‘n Invloedryke familie geïmpliseer (2)

Die voormalige President van Suid-Afrika, Thabo Mbeki, het tydens ‘n ontmoeting met die Indiese Eerste Minister gedurende Oktober 2006, die samewerking tussen moonthede, met betrekking tot die stryd teen terrorisme beklemtoon.

So vroeg as Januarie 2007, is daar gevra vir samewerking deur die Suid-Afrikaanse Regering; en is daar, soos gewoonlik, die ANC-regering se metodiek van “swyg-die-probleem-dood”, opnuut gebruik.

Dit was die VSA wat twee prominente Suid-Afrikaanse burgers, uitgewys het as vermoedelik betrokke by Al Qaeda. Die twee se name sou deur die VSA, op die Veiligheidsraad van die Verenigde Nasies, se lys van verdagtes teen moontlike terreur misdade , geplaas word. Hierteen is hewig kapsie gemaak. Die vraag was toe , en is nog steeds, of die Suid-Afrikaanse owerheid sy woord gestand gaan doen?

Die twee persone, is glo lede van die Dockrat-familie; ’n gesiene familie in die Suid-Afrikaanse Indiese besigheidswêreld. Hierdie verdagtes is reeds voor die 9-11-terreuraanval in die VSA, verbind aan finansiële bydrae aan Al Qaeda.

Die Suid-Afrikaanse intelligensiediens het vasgestel dat verskeie persone na hulle Vrydag bid-dienste by ‘n Moskee, direk na ‘n plaas buite Pretoria gegaan het (Hierdie plaas is geleë naby Vlakplaas, ‘n bekende bestemming tydens die sg. apartheidstryd) . Daar is bewyse gevind dat op dié plaas, algemene militêre opleiding verskaf is.

Daar is reeds in die eerste gedeelte van die verslag aan Die Vryburger rakende Al Qaeda se bedrywighede in Suid-Afrika, verwys na die destydse onthulling deur die “Daily Maverick” van ‘n gevorderde ondersoek deur die Suid-Afrikaanse Misdaad intelligensie oor hierdie geheime bedrywighede. Daar is verwys na ‘n deeglik gedokumenteerde dossier wat die aktiwiteite op die plaas oor ‘n aantal jare met foto bewyse saamgevat het. By navraag van die VSA, het die Suid-Afrikaanse owerheid traag ingestem om die twee Dockrat-neefs dop te hou.

Die VSA –intelligensie het verdagte finansiële transaksies nagespoor tot by ‘n Johannesburgse tandarts by name Junaid Ismael Dockrat en sy neef, Farhad Ahmed Dockrat, ‘n Moslem geestelike. Hy was ten tye by ‘n Moskee in Laudium, buite Pretoria.

Beide Dockrat-neefs, het die aantygings ontken.

Van die Suid-Afrikaanse regering is verwag dat hulle ferm sou optree teen

hulle en onder andere hulle finansiële transaksies ten gunste van verdagte organisasies, te blokkeer. Die versoek het weereens op dowe ore geval.

Dit was die VSA se Direkteur in die Tesourie verbonde aan die Kantoor verantwoordelik vir die beheer van Buitelandse Bates, wat voort gegaan het en alle finansiële transaksies en bates van die Dockrats in die VSA te vries.

Die VSA het ook aan die lig gebring dat Farhad Dockrat al in 2001 meer as R400 00,00 aan die Al-Akhtar Trust oorbetaal het ten gunste van Al Qaeda.

Hierdie aktiwiteit is ook deur die Dockrats ontken.

Michael Georgy van Reuters, het in 2007 berig dat daar ‘n klag gelê is by die Verenigde Volke se Veiligheidsraad dat beide die Dockrat-neefs, optree as Al Qaeda finansiers en werwing van rekrute vir Al Qaeda fasiliteer.

Die Amerikaanse Intelligensiediens het ook reeds in 2004, bevind dat Junaid Dockrat betrokke was by Al Qaeda aktiwiteite en meegewerk het met die werwing van Suid-Afrikaanse Moslems om in Pakistan opgelei te word saam met militante Islamitiese groepe.

(Volgende week, DV, meer omtrent die Dockrat-familie in Suid-Afrika)