3: Afrikaanse Bybel: 80 jaar.

Die 80ste verjaarsdag van die eerste volledige Bybelvertaling in Afrikaans is Sondag met ‘n gedenkdiens by die Voortrekkermonument gevier, terwyl talle gemeentes van verskillende Kerke hulle eie herdenkingsdag gehad het.

 

Die eerste volledige Afrikaanse vertaling is op 27 Augustus 1933, bekend gestel.

 Dit is interessant om te onthou dat Luther se vertaling van die Bybel ook die Duitse taal gestandaardiseer het, wat tot vandag nog as "Hoch Deutsch" of "Berliner Deutsch" bekend staan, en as sulks gehandhaaf word.

 

‘n Verdere bewys dat suiwer gebruik van taal en hoë kultuur met mekaar saamgaan, is die gebruik in Duitse teaters van "Bühne Deutsch," oftewel teater Duits, wat eintlik net Luther se "Hoch Deutsch" is.

Die rede hiervoor is voor die hand liggend: met soveel kunstenaars wat oor die wye wêreld in die land se 132 teaters optree, is taal-besoedeling ‘n groot gevaar. Die Duitsers laat nie Amerikanisme of enige ander plat uitdrukkings in hulle teaters toe nie, want hulle besef dat wat op kultuur- en die vermaaklikheidsfront oorgedra word, sal sy weg na die spreektaal vind.

 

Daarom kan die impak wat die 1933-Bybel maak, nooit onderskat word nie. Te midde van ‘n verwoestende droogte, depressie, armoede en soveel ander krisisse, kon die Afrikaners skielik God se Woord in hulle eie taal hoor.

Die poësie in die 1933/53 Bybelvertaling, val steeds soet op die oor, soos blyk uit die volgende voorbeeld.

 

1 Korinthiërs 13 vers 1.

 

King James Bible (1611)

Though I speak with the tongues of men and of angels, and have no charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.

 

Statenbijbel (1637)

Al ware het, dat ik de talen der menschen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.

 

Die Bybel (19933/53-vertaling)

Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ‘n klinkende metaal of luidende simbaal geword.

 

Die Bybel (1983-vertaling)

Nou wys ek julle wat nog die beste is: Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek ‘n stuk klinkende metaal, ‘n galmende simbaal geword.

 

Die nuwe vertaling (2006)

Al sou ek enige taal op aarde of selfs in die hemel kon praat, maar ek kom die liefde kort, het ek ‘n galmende trom of ‘n klinkende simbaal geword.

 

Die Bybel vir almal (2007)

Miskien sal ek die tale van mense en engele kan praat, maar as ek nie lief is vir God en vir ander mense nie, dan is ek soos ‘n simbaal wat net raas.