Word fiks!


“Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is van weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het.” – 1 Tim 4:7-8

Ons wêreld is behep met die volmaakte voorkoms, in films en tydskrifte is bykans almal fiks en maer. Almal wil fiks wees, maar dit vat werk. Hoeveel meer belangrik is dit nie om geestelik fiks te wees nie! So belangrik dat Paulus in vergelyking die liggaamlike oefening as van weinig nut ag. As ons dan obsessief wil raak, laat ons eerder obsessief raak oor ons oefening in die godsaligheid!