Wanneer het apartheid begin?


In ‘n Afrikaanse naweekblad spreek Hermann Giliomee sy verbasing uit dat mense steeds nie weet waar en hoe apartheid ontstaan het nie.
Hy meen dit kom van Indië se “kaste”-stelsel (wat vandag nog steeds bestaan), wat ook baie goed aan die Engelse bekend was.
Volgens hom het graaf Caledon die Hottentot-proklamasie in 1809 ingedien, waarmee hy wit mense ongekende mag oor die wel en wee van die Khoi gegee het.
Hy noem nie iets van die feit dat afsonderlikheid wat geheers het met die Khoi en die paar ander stamme wat aan die Kaap was toe Jan van Riebeeck hier geland het, eintlik ’n natuurlike verskynsel was.
Jan van Riebeeck het ook maatreëls getref om die nedersetters “apart” te hou.
Die rede was voor die hand liggend. Die stigters van ons land en ons voorvaders was vroom en ordentlike mense. Hoe sou hulle die paar vrouens in hulle midde kon blootsel aan mans met stertrieme en vrouens met kaal borste? Pioniers was hulle, maar hulle was ook fyn beskaafd en die natuurlikste ding is dat beskaafd en onbeskaafd “apart” bly.

Hy noem ook dat Cecil Rhodes in 1885 apartheid by Kimberley se diamantvelde ingebring het en dat teen 1910
‘n landwye instelling was.

In 1948 toe dr. DF Malan die land se leier geword het, is die wette versterk. Interessant is die feit dat die land wat gedurende daardie jare venynige aanvalle teen Suid-Afrika geloots het, steeds Indië was wat net nooit die balk in hulle eie oë raakgesien het nie.

Die grootste ironie egter is dat in 1993 was daar nog steeds 36 distrikte in Texas, Amerika, wat nog steeds segregasiewette gehandhaaf het; in weerwil van die feit dat SA reeds in die jare 80 met sanksies gestraf is omdat die VVO besluit het dat dit ‘n misdaad teen die mensdom is.

Foto: Apartheidsbordjie in Texas, Amerika