Vryhandel tussen EU en VSA


Samesprekings word hierdie week voortgesit vir die instelling van die Trans-Atlantiese Handel en Investeringsvennootskap, ‘n vryhandel ooreenkoms tussen die VSA en die Europese Unie.

Die ekonomiese blok, BRICS (Brazilië, Rusland, Indië, China en S.A.), waarvan Suid-Afrika deel vorm, is besig om die handelsbande tussen sy lede te verdiep en die beplande handelsverdrag tussen die VSA en die EU is waarskynlik aangehelp deur die BRICS blokvorming.

Daar word groot voordele in die vooruitsig gestel met die VSA-EU vryhandel en Engeland reken dat dit die Britse ekonomie met £10-miljard per jaar sal bevoordeel. Daar word bereken dat die voordeel vir die EU $150-miljard per jaar sal wees en $120-miljard vir die VSA. Die handel tussen die VSA en die EU het vir die eerste nege maande van 2012 ongeveer $485-miljard beloop. Die voorgestelde handelsblok sal meer as die helfte van die wêreld se ekonomiese uitset verteenwoordig. Dit sal ook meer as ‘n miljoen se werksgeleenthede skep.

Die vryhandersverdrag beoog om weg te doen met invoerheffings tussen die lede wat groter uitvoere met goedkoper pryse vir verbruikers sal meebring. Die verdrag beoog ook minder rompslomp en ‘n ooreenkoms vir bank en finansiële dienste sal deur die EU op die tafel geplaas word.

Angela Merkel, die Duitse Kanselier, het gesê dat alhoewel ‘n vryhandelooreenkoms lankal ingestel moes gewees het, die geheime spioenering van die VSA op sy bondgenote nie summier onder die mat gevee sal kan word nie en dat dit deel van die samesprekings sal vorm.