Vreemde gebeure


Dit is sekerlik nie vreemd as vier tiere woedend is omdat vyf mans ’n welpie doodgemaak het en die mans dan in ’n boom op jaag en drie dae gyselaar hou nie.

Wat egter vreemd is, is dat twee springbok ramme in ’n geveg betrokke raak en dan is die persoon wat die foto neem, net op die regte plek op die regte oomblik. Lees gerus die berigte!

Die polisie is al weer in die kollig met die aankondiging dat meer as ’n duisend beamptes op een of ander manier betrokke was by onwettigheid. Hiervan is 400 of meer ontslaan uit die diens.

Wat egter vreemd is in hierdie tye, is dat Afrikaner Volkseie Sport (AVS) nou ’n hofgeding moet begin om ’n skooldogter te beskerm omdat sy geskors is weens haar deelname aan die hokkie tydens die Bokkie-week.

Oor die jare het die liberaliste probeer om eers die Bokkie-week se bedrywighede te ignoreer en af te maak as iets van verbygaande aard en het hulle probeer om die volkseie sportgeleentheid dood te swyg. Toe dit nie werk nie, het die nasionale sportliggame die deelnemende kinders afgedreig met allerhande bangmaak stories. Toe dit ook nie die gewenste uitwerking het nie, is AVS genooi om te affilieer by die sportstrukture in ’n poging om AVS van sy ingeslane koers te vervreem.

Nou is dit AVS se beurt om daardie sportliggame hof toe te sleep omdat hulle diskrimenerend en dreigend optree teen ’n leerling wat in die verlede ook aan die Bokkie-week se sport deelgeneem het en nie daarvoor verkwalik is deur enige instansie nie.

Vreemd hoe die wiel draai.

Tereg word daar in die ekonomiese berigte gevra of goud nog goud werd is. Moet nie die berig verby gaan nie. In harmonie daarmee is ’n bondige berig oor die krimpende reserwes van die land.

Dit is sekerlik in hierdie eeu van moderne tegnologiese ontwikkeling ook gepas om ’n berig te plaas wat meld van dr. Douglas Engelbart, uitvinder van die rekenaar-muis wat in die rype ouderdom van 88 jaar oorlede is.

Ons treur saam met die familie van klein Lika du Randt wat haar stryd teen ’n virus verloor het. Sulke berigte is nooit aangenaam om te skryf nie en Die Vryburger probeer dit doen op ’n gepaste wyse.

Die standvastigheid van mnr. Chris Wagner van Warmbad wat die gemeenskap saam met hom geneem het in die stryd teen geldwolwe, is ’n sprekende voorbeeld van wat gedoen kan word as mense saamstaan.

Maar van al die vreemde gebeure is daar een wat soos ’n seer vinger uitstaan – die vermorsing van miljoene Rand met die opgradering van ’n lughawe, in die eertydse hoofstad van Transkei, ter voorbereiding vir Mandela se begrafnis.

Die minder vreemde gebeurtenis is dat Die Vryburger nog steeds teen ’n geweldige tempo groei in leser-tal. Dit is wonderlik om te sien hoe die syfer daagliks styg!

Redakteur