Volkshulp 2000 sê dankie


Daar is al dikwels in die verlede gesê dat Volkshulp 2000 se versamelpunte een van die slagare van die beweging se bestaan is.
Ongelukkig moet ons hierdie week bekend maak dat die versamelpunt op Roodepoort, besig is om te sluit. Oom Frans en tannie Leo Zentgraf, wat die versamelpunt reeds van bykans die begin van Volkshulp 2000 se bestaan af bedryf het, is ingehaal deur vader Tyd. Ons wil nie bestaansgeheime verklap nie, maar oom Frans het sy agste dekade ‘n paar jaar gelede al verbygesteek en nou-ja, genoeg is genoeg.
Oom Frans kom nog uit die dae toe Volkshulp 2 000 uit ‘n privaatwoning bedryf is en twee en somtyds drie dames as vrywillige werkers die sorteer en ander werk van Volkshulp 2 000 behartig het. Die Zentgraf egpaar het ‘n groot bydrae gelewer om aan Volkshulp 2 000 die statuur te gee wat hy vandag het en om Volkshulp 2 000 se oprigtingsakte in die praktyk te verwesenlik.
Baie dankie oom Frans en tannie Leo vir julle bydrae tot Volkshulp 2000 en ook vir dit wat julle deur julle harde werk vir ons volksgenote beteken het. Dit is ‘n voorreg om julle nog in lewe te kan bedank en aan julle ‘n baie voorspoedige en gelukkige aftrede toe te wens.
As daar dalk nog êrens ‘n persoon is wat in die vroeë dae van Volkshulp 2000 by die Beweging betrokke was, verneem ons graag van u. Ons wil graag ‘n geskiedenisboek van Volkshulp 2000 opstel.
Soos al dikwels in die verlede gesê is: sonder ons versamelpunte sal ons nie die werk kan doen wat ons nou doen nie en daarom, weer eens baie dankie aan almal wat versamelpunte bedryf.

Is daar iemand aan die Wesrand wat oom Frans se taak kan oorneem?
Redakteur