Volksgenote se hulp gevra


Mnr. Jaco Bogaards van Nylstroom is tot 3 jaar gevangenisstraf gevonnis weens die bewering dat hy huisvesting gebied het aan twee sogenaamde “Boeremag”-beskuldigdes, naamlik Herman van Rooyen en Rudi Gouws.
Jaco het onlangs sy vonnis onder uiters haglike omstandighede begin uitdien in die Sentrale Gevangenis van Pretoria.
Dit beteken sy gesin het hulle vader, beskermer en broodwinner verloor te midde van ekstra uitgawes soos reiskoste na die gevangenis, hoë regskoste, beveiliging en ander lewensnoodsaaklike middele.
Volksgenote word baie ernstig versoek om finansiële bydraes te maak sodat almal kan meehelp om die finansiële verpligtinge wat hierdie edelmoedige familie in die gesig staar, na te kom.
Elke bedrag, ongeag die grote daarvan, word by voorbaat van harte waardeer!
‘n Hulpfonds is met die medewerking van die Bogaards-familie opgerig waarin alle bydraes inbetaal kan word – die rekeningbesonderhede is as volg:
• Naam van rekening: Bogaards Fonds.
• Standard Bank Warmbad
• Takkode: 053 047
• Rekeningnommer: 036 139 459
Indien enige vêrdere navrae gedoen wil word, kan Ezelke Bogaards by 082 853 8384 geskakel word, of Liezel van Rooyen by 082 829 9279.
Die Vryburger doen ook ’n beroep op volksgenote om die familie se las te help verlig.