Vervaardiging-uitset stel teleur


Die vervaardigingsektor se uitset vir Mei 2013 het swakker presteer as wat verwag is. Die verwagting was dat die produksie-uitset op ‘n jaar-tot-jaar basis 2,2% sou wees, teenoor die 2,9% wat vir dieselfde tydperk verwag is. Uitvoere het teleurgestel terwyl binnelandse aanvraag ook onder die verwagting presteer het.

Mynuitset het vir die jaar met 0,7% gedaal. Vervaardiging, wat 15% tot die sektor se ekonomie bydra, het met 2,2% gegroei en was hoofsaaklik by basiese metale, staal, nie-yster metale, masjienerie en motorvoertuie ondervind.

Die eerste drie maande tot Mei 2013 het met 0,9% beter presteer as dieselfde tydperk verlede jaar.