Twee nuwe Universiteite open in 2014


Twee relatief klein universiteite gaan in 2014 open waarvan een in Oos-Transvaal is en bekend sal staan as die “Universiteit van Mpumalanga” en die ander een in die Noord-Kaap, onder die naam “Sol Plaatje-universiteit”.

Die Universiteit van Mpumalanga sal in Nelspruit open en die een van Noord-Kaap in Kimberley.

“Ons jeug is honger vir opleiding en die afgelope dekade het ons ’n groei van meer as 50% in die inskrywing van studente gesien,” het Zuma gesê.

Hy wys voorts daarop dat toelating syfers van 603, 000 in 2001 tot 935, 000 verlede jaar toegeneem het. Die slaagsyfers is nie bekend gemaak nie.

Volgens pres. Zuma word daar in die vooruitsig gestel dat deelname aan tersiêre opleiding van 17,9% in 2012 tot 25% in 2030 sal toeneem.

Sowat 150 studente sal glo in 2014 by Sol Plaatje en 140 in Nelspruit opgeneem word.

Dit word ook in die vooruitsig gestel dat Nelspruit uiteindelik 15, 000 en Kimberley 5,000 studente sal huisves.

Beide Universiteite sal unieke en nis-studierigtings aanbied. Kimberley sal rigtings soos erfenisstudie, museum-bestuur, argeologie, inheemse tale en restourasie-argitektuur aanbied terwyl Nelspruit landbou, biodiversiteit, dierewetenskappe, bosbou- en houtwetenskap en wildbestuur sal aanbied.
.
Dr. Blade Nzimande, Minister van Onderwys en Opleiding, sê beide instellings sal aanvanklik in ou geboue begin.

R2 miljard is op middeltermyn vir die nuwe instellings opsy gesit.

Die lede van die voorlopige rade vir die nuwe universiteite is: Dr. Madoda Mabunda (voorsitter), Helen Thrush, proff. Chris de Beer en Connie Mokadi vir Nelspruit
en Jennie Glennie (voorsitter), Abel Madonsela, Maruping Lekwene, dr. Yvonne Muthien en prof. Vishnu Padaya-chee vir Kimberley.

Intussen het Die Vryburger verneem dat die Minister, Dr. Blade Nzimande, in die parlement sy verskoning moes aanbied vir die feit dat hy nie vooraf die toestemming van die Plaatje-familie gekry het om Sol Plaatje se naam te gebruik nie.
Foto – Wyle Sol Plaatje