Toets hulle aan die Woord!


Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het; en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg geword het nie. –Op 2:2-3

In die laaste paar weke is weer talle opmerkings gemaak oor Nelson Mandela. Sommige noem hom selfs ‘n profeet of ’n tipe messiasfiguur. Hoe weet ons of ons iemand kan volg? Hoe weet ons wie goeie leiers is en wie valse profete of slegte mense is? Ons toets hulle aan die Woord! Hul woorde en hul dade moet ooreenstem met die Woord van God.laat ons aanhoudend op grond van die Woord die onderskeid tref en laat ons verdra en lydsaamheid besit en laat ons aanhou arbei ter wille van die Naam van die Here en nie moeg word nie!