Tikmasjien vervang rekenaar


Die Russiese veiligheidsdienste het, na die Snowden-voorval, verklaar dat hulle voortaan sal verkies om maar die oudmodiese tegnologie van ’n elektriese tikmasjien te gebruik bo die rekenaars wat algemeen in gebruik is omdat laasgenoemde se besonderhede duidelik nie meer vertroulik gehou kan word nie.

Die Federale Beskermingsdiens, wat beskerming van top-regeringsamptenare moet verseker, het volgens ’n Russiese koerant, reeds 20 nuwe elektriese tikmasjiene bestel.

Tikmasjiene word gebruik omdat hulle geen spoor laat nie en ewe vinnig ’n dokument kan opstel.

Dit blyk ook uit die koerant berig dat die Russiese regering versigtig is met telefoon gesprekke en dit ook gaan uitskakel deur vertroulike inligting per dokument sal doen wat met ’n tikmasjien opgestel is. Dit volg nadat inligting bekend geword het dat telefoon gesprekke ook met meeluister toerusting afgeluister word in Rusland deur agente van die VSA.

Snowden het ook bekend gemaak dat Suid-Afrikaanse afgevaardigdes op soortgelyke wyse deur spioene afgeluister is.

Waarnemers is van mening dat tikmasjiene in sekere gevalle net so gevaarlik is aangesien die papier waarop vertroulike inligting is, ook beveilig moet word.