Teregwysing is nodig


“ Wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom, wil ek my woorde aan julle bekendmaak” –Spr. 1:23

Die mens is so trots dat hy dikwels nie bereid is om die teregwysing te aanvaar nie. Tog is die mens dikwels so blind vir sy eie foute, dat hy dit nie eers besef nie. Hoe sal daardie foute reggestel word as hy nie deur iemand daarop gewys word en bereid is om dit te aanvaar nie?