SEB is rassisme


Die ANC regeringsbeleid van sogenaamde “regstellende aksie” en die “swart ekonomiese bemagtiging” (SEB) is slegs ’n front vir uiterste rassisme.

Dit is die denke van Peter Marais, adjunkpresident van die Bruin Bemagtiging Beweging (BBB). Hy het so iets kwyt geraak tydens ’n paneelbespreking oor rassisme by Unisa.

Volgens Marais sal die nuwe voorgestelde wysiging aan arbeidswetgewing blankes, bruin mense en Indiërs benadeel “omdat swart immigrante uit Afrika wat ná 1994 Suid-Afrikaanse burgerskap verkry het, ook baat sal vind by die 78,2% van werk wat vir swart Suid-Afrikaners gereserveer word”.
Marais sê dat bruin men¬se, wat tans 54% van die ¬eko¬nomies aktiewe mense in die Wes-Kaap is, en ongeveer 37% in die Noord-Kaap, sal net vir 8% van werk in dié provinsies kan kwalifiseer as die voorstelle deurgevoer word.

“Dit beteken bruin mense gaan binnekort trekarbeiders word en gedwonge wees om hul woonplekke te verlaat. Die foute van die verlede kan nie reggemaak word deur dieselfde metodes wat destyds toegepas is nie, ” het hy gesê.

Hy reken dat die ANC regering besluit het om die diskriminasie waaraan swart mense voorheen onderwerp is, om te keer deur presies dieselfde diskriminasie in sy beleid van sogenaamde regstellende aksie, in te stel.

Volgens Marais boesem SEB woede in by bruin, Indiër- en wit Suid-Afrikaners.