Regering se SABC-slenter


Afrikaans gaan vanaf Augustus vanjaar op ’n nuwe kanaal ’n volle uur nuusbulletin uitsaai op DSTV

Die nuwe kanaal vorm deel van die SABC se poging om in al 11 tale uit te saai op kanaal 404.
Die nuwe wending is oënskynlik geskep om die verskillende tale tot hul reg te laat kom.

Kenners meen egter dit is ’n nuwe manier om die dalende kyker getalle van SABC2 te probeer teenwerk.
Daar bestaan ook ’n vermoede dat die nuwe kanaal, met sy lang nuusbulletins sal fokus op gebeure om die nuwe Suid-Afrika in al sy fasette te bevorder.

Ingeligte waarnemers is ook van oordeel dat die nuwe kanaal ’n gulde geleentheid sal bied om in al die verskillende tale ’n propaganda netwerk op te bou tot voordeel van die maghebbers.

Die besturende direkteur van die ATKV, Japie Gouws, sê hy is opgewonde oor die groter blootstelling wat gebied word en wat opbouend vir Afrikaans sal wees.