Oranjekas hou AJV


Oranjekas Spaar en Krediet Koöperatief (Oranjekas) het op 20 Julie 2013 sy vyfde algemene jaarvergadering gehou. Die bywoning was goed, aangesien die stemgeregtigde lede teenwoordig die minimum kworum-vereiste met 54% oorskry het.

Mnr. Andrè Strydom, het in sy voorsittersverslag die hoogte- en laagtepunte vir die afgelope jaar uitgewys en tot die slotsom gekom dat dit weereens ‘n suksesvolle jaar was. Alhoewel beperking op deposito-neming die winspotensiaal vertraag, kon Oranjekas nogtans die jaar met ‘n wins afsluit.

Enkele hoogtepunte was die volgehoue groei in aandelekapitaal, asook die Suid-Afrikaanse Reserwebank se goedkeuring vir die beleggings wat voorheen die toelaatbare vlak oorskry het. Nog ‘n hoogtepunt was die besoek van die uitvoerende president van WOCCU (World Council of Credit Unions), Brian Branch, wat tydens sy besoek uit die VSA aan Suid-Afrika slegs twee CFI’s besoek het waarvan Oranjekas een was. Woccu het 49 330 geaffilieerde organisasies met 184-miljoen lede in 97 lande. Die voorsitter het ook daarop gewys dat Oranjekas ‘n bydrae lewer in die voorsiening van die stelselspesifikasies wat tans benodig word vir die program-ontwikkeling om die koöperatiewe finansiële instellings op die nasionale betaalstelsel te plaas.

Die laagtepunt wat deur die voorsitter uitgewys was, is dat Oranjekas se registrasie as volwaardige koöperatiewe bank nog nie verkry is nie, maar dat as die groei in aandelekapitaal wat die afgelope jaar ervaar was volgehou word, dit teen die einde van die jaar bereikbaar kan wees.

Die direksielede wat uitgetree het is herkies en die Toesighoudende Komitee het ‘n nuwe lid bygekry met die verkiesing van mnr. Joffrie Papenfus.