Oor Tutu en die gays


Die uitlatings wat Desmond Tutu gemaak het tydens die bekendstelling van die VN se program vir gelyke regte vir homoseksuele is skokkend as mens aan hom as teoloog dink. Dit is egter die fout. As hy ooit iets van die teologie geweet het, het hy dit jare terug reeds vergeet. Homoseksualiteit is hoogmode deesdae en is dikwels die veelkleurige vlagskip van die humanisme. Vir hierdie rede buig mense agteroor om deel te word van die Gay- koor! Die wêreld staan ongetwyfeld agter die gays vir hul sogenaamde regte terwyl die Woord sê dat wie ‘n vriend van die wêreld wil wees, is ‘n vyand van God.

Met hierdie uitlating van Tutu (en al vele ander) plaas hy homself vierkantig in die kraal van die wêreld. Hy sê dat hy so sterk voel oor die regte van gay mense soos oor apartheid. Wie besluit egter wie watter regte het? Spr 29:26 sê: “Daar is baie wat die aangesig van die heerser soek, maar die reg van ‘n mens kom van die Here”

Die vraag is net of dit sal help om die sg. Teoloog te wys op die Bybel? Blykbaar nie, want hy is heeltemal bewus van wat in Romeine duidelik uitgespel staan oor die kwessie. Hy sê egter dat alles wat in die Bybel staan nie noodwendig waar is nie! Natuurlik aanvaar ons nie dat as die skare skree: “Kruisig Hom!” Dat die Here dan skuldig was en die doodstraf verdien het nie. Of as die Fariseërs se ontkenning van Christus se Godheid waar is nie. Wat Onfeilbaarheid van die Skrif bedoel is dat wat die Bybel as geskiedenis voorhou is die ware weergawe van die geskiedenis en wat die Bybel spesifiek voorhou as die wil van die Here, is die wil van die Here!

Daarom is dit nodig dat uit die konteks bepaal word watter betrekking elke teks op vandag het. So is dit duidelik dat sommige van die uitsprake van Paulus bedoel was vir die praktyk van sy tyd, die beginsels onderliggend aan hierdie uitsprake geld egter vandag nog. ‘n Uitspraak soos in Rom 1 is egter baie duidelik bedoel vir alle tye. Soos dit gegeld het in Lev 19 so geld dit in sy tyd steeds en so geld dit altyd.

As Tutu dit nie kan insien nie, is dit dalk tyd dat hy ophou om homself as ‘n teoloog voor te hou en te erken dat hy sy hele lewe lank eintlik net ‘n politikus in ‘n toga is.

Tutu sê dat hy nie na ‘n homofobiese hemel wil gaan of ‘n homofobiese God kan aanbid nie. As hy daarmee bedoel dat hy nie ‘n God kan aanbid wat nie homoseksualisme duld nie, moet hy maar sy somerklere begin inpak, want daar is net een God en daardie God beskou homoseksualisme as ‘n gruwel!

Ware Teoloog