ONOK nou in beweging


Die Oranje Nywerheid Ontwikkelingskoöperasie (ONOK) se registrasie is uiteindelik afgehandel. Die poswese se staking het daartoe gelei dat die registrasiedokumente eers maande later ontvang is. Die dokumente is reeds gestuur gedurende April, maar weens die staking, nou eers ontvang.

Die bestuur kon weens die gesloer om die registrasie af te handel, nou eers begin met hulle werksaamhede.

In ’n onlangse nuusbrief, maak ONOK bekend dat daar reeds begin is met onderhandelinge om sekere bedrywe van die grond te kry tot voordeel van sy lede en ter uitbouing van die volksekonomie.

Soos in die eerste nuusbrief vermeld beskik ONOK reeds oor aandeelhouers en sal ONOK nou aktief begin bemark om die huidige aandeelhouer basis uit te brei.

Benewens aandeelhouer beleggings sal ONOK ook ander alternatiewe ondersoek om sy kapitaalbasis te verbreed.

’n Begin is reeds gemaak deur gesprekvoering vir ’n moontlike oorname van `n bestaande agentskap wat ONOK in staat sal stel om `n maandelikse herhalende inkomste te genereer.

ONOK se gekose direksie soos deur sy stigterslede aangewys, het reeds op 9 Julie 2013 sy eerste amptelik gekonstitueerde vergadering gehou.

Mnr. Henk van de Graaf is tot Voorsitter verkies terwyl mnr. Dirk Engelbrecht tot Besturende Direkteur en mnr. Kobus de Jager tot Finansiële Direkteur aangewys is.

Mnre. Werner Roos en Marius Swart dien ook in die Direksie en sal hul onderskeie vaardighede tot die uitbouing van ONOK aanwend.

Tydens dieselfde vergadering is Oranjekas as amptelike bankier aangewys vir ONOK.

ONOK is tans in proses om die organisasie-strukture en prosesse te ontwerp om seker te maak dat sy interne werking en bestuur op `n gesonde basis geplaas kan word.

Aandele sertifikate sal binnekort aan alle bestaande aandeelhouers uitgereik word en die bestuur is van mening dat talle nuwe aansoeke van nou af te wagte kan wees.

ONOK wil, te midde van sy gestelde doelwitte, ook ’n wesenlike bydrae lewer om werkskepping binne volksverband te bevorder. Om dit doelgerig uit te bou, word volksgenote uitgenooi om betrokke te raak in ONOK deur aandele uit te neem in hierdie organisasie wat hand-aan-hand beweeg met die Oranje-projek in sy geheel.