Nog stakings in landbou verwag


Aktiviste en regslui in die Wes-Kaap het ’n konferensie belê waar die moontlikheid van veel groter stakings in die sektor bespreek is. Waarskuwings is tydens die byeenkoms gerig tot boere dat veel erger stakings verwag kan word.

Bewerings is gemaak dat die uitvoer-prys van wyn die hoogte ingeskiet het terwyl die plaaswerker geen voordeel daaruit kry nie.

Pastoor Nosey Pieterse, die sekretaris-generaal van die Bawusa, ’n plaaswerkers vakbond, het die konferensie toegespreek oor die Wet op Naturellegrond van 1913.
.
Die Nasionale Vereniging vir Demokratiese Regslui (Nadel) wat die konferensie gereël het, is ondermeer verteenwoordig deur regters en ander regslui.

Grondbesit en onteiening, grondeise, landelike ontwikkeling en plaaswerkers se lone het onder bespreking gekom.

Regters soos Siraj Desai en Vincent Saldanha het die verrigtinge bygewoon.

Plaaswerkers word soos slawe behandel, het een spreker gesê.