Nog meer woede oor Obama optrede


Pres. Francois Hollande van Frankryk is baie bitsig oor die wandaad van meeluistering en ander ongerymdhede onder leiding van Barack Obama van die Verenigde State.

Hollande eis dat die Obama-regering onmiddellik hul beweerde wandade van meeluistering van die Europese Unie (EU) staak.

Volgens die jongste berigte wat die wereld ingestuur word, het Obama en sy regering se aansien in die Westerse wêreld tot ’n laagtepunt gedaal.

Dit gebeur te midde van Obama se besoek aan Afrika waar hy, volgens invloedryke politieke waarnemers, soos ’n kaartmannetjie opgetree het terwyl hy en sy regering met opperste wandade besig is in Europa.

“Ons kan nie die tipe gedrag aanvaar nie en ons eis dat dit onmiddellik gestaak word en dat die VSA met logiese verduidelikings sal kom ” het Hollande gesê.