Nog korrupsie oopgevlek


Die Waarnemende Direkteur-Generaal van die Departement van Openbare Werke is sy pos kwyt.

Volgens berigte is Sam Vukela afgedank omdat hy “geen berou” vir sy aandeel in ‘n huurkontrak van R500 miljoen vir ‘n nuwe Polisiehoofkantoor toon nie.

In die gedrang is nuwe kantore en parkering vir die polisie en ‘n kontrak wat aan die omstrede sakeman Roux Shabangu toegeken is. Hy is ook daaraan skuldig bevind dat hy junior personeellede gedwing het om die Sanlam-Middestad-Gebou in Pretoria vir die polisie vakant te hou.

Die voorsittende beampte in die saak, adv. Lesego Montsho, het bevind dat Vukela onbevoeg is vir sy pos en hom gekritiseer omdat hy nie tenderregulasies gehoorsaam het nie.

Vukela het die regverdigheid van sy afdanking by die bedingingsraad betwis, maar Montsho het beslis dat afdanking die enigste toepaslike straf is.