NHK se belegging veroorsaak kommer.


Verskeie gemeentes van die Nederduitsch Hervormde Kerk is bekommerd na aanleiding van ‘n persverklaring waarin die volgende bekend gemaak is:

“Die beleggingskomitee van die Raad van Finansies het gister ‘n voorlegging van IFG Africa oor die stand van die beleggings in die Kerkgeld vir Kerkwerk fonds gehad en die opgewondenheid oor die huidige stand van die fonds en die blink vooruitsigte vir die fonds by almal rondom die tafel was ‘n aangename ervaring. ‘n Woord van dank aan Piet Beukes en Elmal Struwig wat reuse werk in hierdie verband verrig. (Herman van den Berg – Voorsitter: Beleggingskomitee) “-Amptelike Facebookblad, NHKA, 10 Julie 2013

Die kommer is as gevolg van die feit dat IFG Africa ‘n swart bemagtigde maatskappy is, dit wil sê die magsbalans is volgens velletellers se wense. Die meerderheid van aandeelhouers, werknemers en besluitnemers van die maatskappy, is nie net in lyn nie, maar bo Swartbemagtiging (BEE) standaarde. Die ironie van ‘n volkskerk, veral indien die huidige NHKA-besluitnemers se verstaan van volkskerk (54/69) in ag geneem word, wat in so ‘n maatskappy belê, is onverstaanbaar.

Maar die name van die direksielede wek groter kommer. Letepe Maisela is nie net ‘n politieke en sosiale aktivis nie, maar sy naam word ook verbind met geld-kriminaliteit. Wat sou die kriteria wees vir ‘n maatskappy om geld aan toe te vertrou? Ideologie of ‘n groot portefeulje met goeie opbrengs? Mense met uitgebreide ervaring in die finansiële wêreld of idealiste?

Nog ‘n direkteur van die groep,’n voormalige lid van Umkonto we Sizwe, Keith Mokoape se naam word aan die wapenskandaal gekoppel.

Is die lede van die NHKA gemaklik met sodanige persone in beheer van die NHKA-fondse? Wat het geword van die gedagte dat geld belê word by mense wat nie onder verdenking is nie?