Miljoene kry staatstoelaag


In Suid-Afrika word bykans 17 miljoen mense wat as armes geklassifiseer is, deur die staat onderhou. Dit beteken dat slegs 14 miljoen werkende mense vir die 17 miljoen moet sorg.

Dit maak, volgens kenners, van Suid-Afrika ’n welsynstaat.

Hierdie toedrag van sake veroorsaak dat die arm mense nooit die vlak sal bereik waar hulle selfversorgend raak nie omdat dit ’n gewoonte word om net te ontvang.

Tweedens veroorsaak dit dat daar ’n klimaat geskep word van “nie wil werk nie”.

Kenners wys daarop dat sowat 3 miljoen welgesteldes in die land vir 96% van die totale persoonlike inkomstebelasting in die land verantwoordelik is.

Hierdie skokkende inligting lei daartoe dat Suid-Afrika deur die Internasionale gemeenskap gesien word as ’n welsynstaat waarin ’n klein groepie rykes alles beheer terwyl die res van die bevolking krepeer.

Jabulani Sikhakhane, tesourie-woordvoerder, sê die staat sal “geleidelik van welsyn na werksgeleenthede oorskuif”.

Mnr Jacob Zuma het per geleentheid belowe dat 500,000 werkgeleenthede per jaar geskep gaan word. Hy het later erken dat dit nie bereik word nie.