Kontrakteurs het verneuk


Konstruksiemaatskappye het glo geheime klubs gestig, waar byeenkomste gehou is deur die seniors in die grootste konstruksiemaatskappye. Hier het hulle al wat ’n tender in die boubedryf is, lekker bespreek.

Tenders vir die bou van paaie is tydens geheime vergaderings bespreek gedurende 2006. Instansies soos Grinaker-LTA, WBHO, Raubex, Haw & Inglis, Basil Read en Concor het die vergaderings bygewoon.

Tydens sulke vergaderings is besluit watter instansie ’n bepaalde tender “moet kry” en watter samewerking daar kan wees om die tenderproses te manipuleer.

So byvoorbeeld het Haw & Inglis in Junie 2006 met Grinaker-LTA ooreengekom hoe die bouwerk aan ’n deel van die N2-snelweg tussen die Gamtoosrivier en Van Stadensrivier met tenders “beheer” kan word.
Uiteindelik is die betrokke tender aan ’n ander maatskappy toegeken wat geensins by die manipulasie betrokke was nie.

Die maatskappy Raubex het in 2006 met Concor eenstemmigheid bereik om sekere manipulasie pogings in te werk met ’n tender om 14 km van die N2 tussen Tsitsikama en Witelsbos op te herstel. Concor het die tender gewen.

Die bou van stadions het ook aandag gekry. Met die landwye projek om oral stadions op te rig vir die Wereldbeker sokkertoernooi, het daar ook talle “ooreenkomste plaasgevind tydens geheime vergaderings.

Kontrakteurs het meer as een keer vergader om te bepaal hoe die tenders vir die verskillende stadions hanteer moes word. Die kontrakteurs het ook gepoog om almal se wins op sowat 17,5% te reken.

Die Gautrein-projek het ook sy gekonkelde tenders gehad. Murray & Roberts het bekend gemaak dat Wade Walker en Group Five Energy inligting uitgeruil het oor begrotings vir kontrakte om stasies Pretoria, Midrand en die lughawe te elektrifiseer. Uiteindelik is die betrokke tender aan Wade Walker toegeken.

Berigte is ontvang dat daar ook ’n gekonkel was met die Sishen-spoorlyn kontrak.
Foto-Durban stadion