Is goud nog goud werd?


Die vraag word dikwels gestel of goud steeds so ‘n waardevolle kommoditeit is as die rol wat oor die jare internasionaal daaraan gegee is.
Alhoewel die goudprys, soos enige ander kommoditeit fluktueer, het dit oor die afgelope dekade elke jaar gestyg. Aangesien dade sterker spreek as woorde moet daar vir die antwoord oor die belangrikheid van goud liewer gekyk word hoe die vooraanstaande lande in die wêreld daarna kyk.

Die grootste koper van goud oor die afgelope 10 jaar was Rusland wat as grootste olieproduserende land van sy swart goud gebruik het om 570 ton geel goud te koop, byna 25% meer as nog ‘n groot koper van goud, China. Dit is bekend dat die Russiese leier Vladimar Putin ‘n groot voorstaander van goud is as sekuriteit vir sy land. Rusland is egter maar agste in die wêreld as daar na lande se goudreserwes gekyk word.

Terwyl sommige lande oor die afgelope jare hulle goudvoorrad aangevul het, het ander weer hulle voorraad verminder. Switserland het oor die afgelope 10 jaar 877 ton verkoop, Frankryk 589 ton en Spanje, Nederland en Portugal elk ongeveer 200 ton. Engeland het oor dertig maande vanaf September 1999 tot Maart 2002 byna 400 ton verkoop.

Gebaseer op die inligting in Februarie 2013 was die agt lande met die meeste goud (in volgorde), die V.S.A. met 8 134 ton, Duitsland 3 391, die IMF 2 814 en daarna (4de tot 7de) Italië, Frankryk, China en Switserland. In die geval van die V.S.A. bedra goud 70% van sy reserwes, terwyl dit 10% is vir Rusland.