Internet verbruik styg drasties


Volgens ‘n opname van DMMA en Echo Consulting het die aantal internetgebruikers in Suid-Afrika die afgelope jaar met twee miljoen toegeneem. Die getal internetgebruikers word op 14-miljoen gestel, wat 39% van die land se volwasenes is.

Internetbesoekers maak nie net van rekenaars gebruik nie, maar maak ook toenemend van slimfone. Die internet word ook al hoe meer gebruik vir handelstransaksies en bankdienste. Daar is bewese statistiek dat ‘n toename in internet gebruik ‘n positiewe invloed het op die ekonomiese groei van ‘n land.

Ten spyte van owerheidsdruk dat internetdienste voorsieners hulle tariewe moet verlaag bly hulle tariewe vir selfoonoproepe en internetdienste steeds van die duurste.