Inflasie laer


Die amptelike inflasiesyfer (VPI) staan vir Junie 2013 op 5,5% vir die jaar-op-jaar basis. Dit is ‘n geringe afname teenoor die vorige maand se 5,6%. Kerninflasie, na aftrekking van voedsel, energie en petrol, is ook effens laer.

Kundiges is van mening dat daar nie te veel op die geringe afname staat gemaak moet word nie, aangesien inflasiedruk vir Julie nog in die koste-strukture moet deurwerk. Dit kan verweag word dat kostedruk in Julie weens die skerp prystyging in die petrolprys, asook verhoogde elektrisiteitspryse die inflasiekoers kan laat styg.