Hofbevel teen Motshekga.


Die Minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga, is deur die Hof beveel om regulsies vir die norme en standaarde van skoolinfrastruktuur binne etlike maande te finaliseer.

Die hofaansoek is deur die nie-regeringsorganisasie, Equal Education (EE) gebring.

Die organisasie is verheug oor die uitspraak en sê dat die Minister nou nie meer uitstel kan vra en verskonings maak nie.

Ingevolge die Hofbevel moet Motshekga teen 12 September voorgestelde regulasies in die Staatskoerant publiseer sodat die publiek kommentaar daarop kan lewer. Die finale regulasies moet op 30 November gepubliseer word.