EU en VSA vryhandelsverdrag


Die samesprekings wat verlede week in die VSA begin het om ‘n vrye handelsverdrag tussen die Europese Unie en die VSA tot stand te bring het vordering getoon, maar daar lê nog groot struikelblokke voor. Die samespreking sal later vanjaar weer verder gevoer word.

Een van die groot probleme bly steeds die spioenering van die VSA op sy EU bondgenoot. Die reg op inligting om terrorisme te bekamp het sy meriete, maar dit is onaanvaarbaar as vertroulike industriële inligting ingewin word vir finansiële gewin. Die president van die EU het ook sy “skok” uitgespreek as die spioenering waar sou wees. Duitsland se Minister van Binnelandse Sake, Hans-Peter Friedrich, sê dat hy versekering van die VSA verkry het dat hulle opsporingstelsel, wat deur die US National Security Agency (NSA) bedryf word slegs op terrorisme, wapen smokkelary en georganiseerde misdaad ingestel is. Lande soos Duitsland bied ‘n groter mate van beskerming vir inligting op individue.

Dit is ook ander sake wat nog uitgeklaar moet word. Frankryk subsidieer sy filmbedryf op groot skaal as beskerming teen Hollywood-oorheersing, en wil dat daar vir kulturele beskerming in die handelsverdrag voorsien moet word. Landboubeskerming en veral in Frankryk, maar ook in die EU, kan ook in gedrang kom en moet bevredigend uitgeklaar word. Die EU sluk ook swaar aan die VSA se geneties aangepaste graan, hulle hormoon behandelde vee en pluimvee wat in cholien gewas word. Die tipe bedrywe is vir die Europeërs onaanvaarbaar (verskeie Afrika state verwerp dit ook, alhoewel dit in Suid-Afrika toegepas word.) en daar word nog ‘n groot geveg hieroor verwag. Dit is duidelik dat daar kulturele verskille tussen die twee partye is oor besigheidsbenadering en verskeie ander sake.

Motorvoertuigstandaarde verskil tussen die VSA en die EU. Die EU voel dat sy standaarde nie verlaag moet word nie; gemeenskaplike standaarde sal nodig wees om vrye handel in die motorbedryf te bereik.

Die vryhandelsooreenkoms sal ‘n handelsblok skep wat 50% van die wêreld se ekonomie sal omvat. Handel tussen die twee partye behels tans ongeveer 30% van die wêreldekonomie. Volgens die Bertelsmann Stigting in Duitsland kan die ooreenkoms eenmiljoen werksgeleenthede skep vir beide die deelnemende partye.