Die media se breinspoel-pogings


Die afgelope twee weke is Suid-Afrika behoorlik gebreinspoel deur die media se wanvoorstellings.

Aanvanklik was dit ’n klomp verslaggewers vanoor die ganse wêreld wat oënskynlik vir baie dae lank soos aasvoëls gesit en wag het dat die aas skryfmateriaal word. Toe dit nie gebeur nie, het hulle hul voorbarige verleentheid probeer verberg deur die voormalige terroris te besing en selfs te vergelyk met Christus.

Uiteindelik was daar nie meer sensasie te vinde van gebeure by die hart-hospitaal in Pretoria nie en word die man uit die VSA se besoek aangegryp. Al sy goeie hoedanighede, sy groot skenking aan Afrika om krag op te wek, sy vrou se wonderlike wyshede aan kleuters, en wat nog meer, is alles opgedis om ons aandag weg te kry van die verval in Suid-Afrika.

Lees gerus die verskillende berigte oor die Obama-regering se wandade.

Dit is juis weens die ernstige aanslag op Boere-Afrikaners se denke en oortuigings dat die besluit gekom het om Die Vryburger te vestig. Hierdie breinspoel-pogings van die media, feitlik regoor die wereld, moet op een of ander wyse teengestaan word. Dit kan ons net doen deur in ons eie taal, ons eie mense te bedien met nuus wat saakmaak, met nuus wat die waarheid dra, met nuus wat perspektiewe regstel en die liederlikheid van menslike optrede bekend maak sonder om vulgêr en familiêr te raak.

Dit is opvallend hoe die media, saam met die sogenaamde hoë lui, alles in hulle vermoë gedoen het om seker te maak dat die gebeure rondom Mandela en Obama sentreer rondom swartmense. Elke foto wat geneem is, word so geneem dat die Tutu’s, Obama’s en die Winnie’s figureer.

Gelukkig was dit net FW de Klerk wat probeer het om in die nuus te kom met sy reëlings om eerder in die land te bly terwyl al die volksvreemde gebeure plaasvind. Dit was toe ook ’n halwe waarheid want hy het weens ongesteldheid terug gekeer vir behandeling..

Dit is verbasend hoe selfs ’n bekende radiostasie, wat as behoudend beskou word, in die slagyster getrap het om gedurig die berigte oor die twee wêreldburgers te dra asof dit van enige waarde kan wees en asof dit werklik nuuswaardig is!

Die redaksie van Die Vryburger wil lesers bedank wat komplimente gegee het vir die wyse waarop berigte geplaas is gedurende die afgelope twee weke. Dit is sulke optrede wat inspirerend en motiverend is vir elke werker by Die Vryburger.

Mag hierdie week se bydraes u by hernuwing inspireer om te werk en te streef na die hoogste ideale van ’n volk wat tans in ballingskap in sy eie land verkeer.

Uiteindelik sal daar uitkoms wees, maar dit verg harde werk, baie moed en opregte geloof.

Redakteur